Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZARZĄDZENIE PROJEKTEM

Biuro projektu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku adres: ul. Marii Rozwens 4, 66-016 Czerwieńsk pokój Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej

Zespół projektowy

 

Koordynator projektu

Małgorzata Kłopot

tel. 508 670 441

e-mail opsczerwiensk.projekt@gmail.com

Zakres czynności:

 • nadzór nad realizacją projektu „Wypłyń na głębię”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • koordynacja  pracy zespołu projektowego i realizacji działań projektowych zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu i harmonogramu projektu,
 • kontrola wydatków projektowych, opis merytoryczny dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu,
 • rekrutacja uczestników/czek projektu,
 • bieżący kontakt z uczestnikami projektu,
 • promocja projektu,
 • ewaluacja i monitoring projektu,
 • organizacja i nadzorowanie przebiegu działań projektowych,
 • sprawozdawczość projektowa – sporządzanie wniosków o płatność (część rzeczowa wniosku) oraz innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą oraz inne organy nadrzędne,
 • utrzymywania stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji Pośredniczącej, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów.

Specjalista ds. finansowych

Wioletta Gnatowicz

tel. 508 670 422 e-mail opsczerwiensk.projekt@gmail.com

Zakres czynności:

 • rozliczenie finansowe projektu,
 • monitoring finansowy projektu,
 • postęp finansowy projektu,
 • sporządzanie wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem płatności określonych umową ramową dotyczącą projektu (część finansowa),
 • księgowanie wydatków związanych z realizacją projektu  pn. „Wypłyń na głębię”,
 • naliczanie wynagrodzeń i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych  w ramach projektu,
 • odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń.