Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Celem aktywizacji zawodowej jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu zakładania spółdzielni socjalnych, tworzenia biznes planu, efektywnego poruszania się po rynku pracy. Beneficjenci poprzez uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych połączonych ze stażem  zdobędą konkretną wiedzę i umiejętności. Działania przyczynią się do zwiększenia możliwości zatrudnienia lub samozatrudnienia.  

W ramach aktywizacji zawodowej realizujemy:

1. Warsztaty:

  • ABC Przedsiębiorczości

Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat  funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. 
Uczą się opracowywać biznes plan.  
Uczestniczą w wizytach studyjnych. 

  • Poruszanie się po rynku pracy

Uczestnicy uczą się prawidłowo analizować ogłoszenia zamieszczone w internecie, prasie, radiu i tv. Zdobywają informacje na temat  networkingu, praktyk, stażu i wolontariatu.  Zdobywają informacje  o: urzędach pracy, targach i giełdach pracy, agencjach zatrudnienia, biurach karier i lokalnych organizacjach.
Redagują  własne oferty do mediów. Poznają  zasady poruszania się po stronach internetowych różnych firm i instytucji, na których zawarte zostały informacje o wolnych stanowiskach pracy.

 2. Kursy kwalifikacyjne ze stażem:

  •  Pomoc kuchenna

Szkolenie przygotowuje do wykonania rożnych czynności związanych z przygotowaniem i wstępna obróbką artykułów spożywczych.